Veel misverstanden over vruchtensap onder Nederlandse zorgprofessionals

Beeldvorming negatiever dan in andere Europese landen

Text

Onder Nederlandse zorgprofessionals bestaan veel meer misverstanden over vruchtensap dan bij hun Europese collega’s. Zo weet bijna de helft (47%) niet dat er geen toegevoegde suikers in vruchtensap zitten, terwijl dit wettelijk is vastgelegd. Ook de misvatting dat versgeperst beter zou zijn dan verpakt sap is hardnekkig. Dit blijkt uit een onderzoek van Ipsos (uitgevoerd in opdracht van Fruit Juice Matters) onder 2099 Europese gezondheidsprofessionals, waaronder 180 Nederlanders. 

Nederland versus Europa 

Er zijn grote verschillen tussen Nederlandse zorgprofessionals en hun Europese* collega’s. Bijna de helft (42%) van de Nederlandse respondenten denkt dat vruchtensap geen gezonde aanvulling kan zijn bij de dagelijkse consumptie van fruit en groenten, terwijl dit gemiddeld slechts op een kwart (27%) ligt binnen de andere onderzochte Europese landen. De negatieve beeldvorming onder Nederlandse zorgprofessionals ten opzichte van vruchtensap blijkt ook duidelijk uit de vraag of vruchtensap goed voor je kan zijn (45% in Nederland t.o.v. 71% in Europa) en of vruchtensap binnen een gezond dieet kan vallen (17% in Nederland t.o.v. 35% in Europa). 

Feiten of fabels 

De kritische houding van Nederlandse professionals berust voor een deel op fabels in plaats van feiten. Bovenop het misverstand dat suiker aan sap toegevoegd zou (mogen) worden, denkt ruim de helft van de zorgprofessionals (57%) dat versgeperst sap beter voor je is dan sap uit pak, terwijl er qua voedingswaarden vrijwel geen verschil is. Ook denkt bijna de helft (41%) dat vruchtensap niet in een gebalanceerd dieet past. Verschillende studies hebben echter aangetoond dat vruchtensap in algemene zin onderdeel uit kan maken van een gebalanceerd dieet [1] [2] [3] [4] [5] [6] . Er heerst overigens geen louter negatief beeld over vruchtensap: twee derde van de ondervraagde Nederlandse zorgprofessionals (67%) weet dat 100% sinaasappelsap, een soort vruchtensap, ook echt uit alleen maar uit dit sap bestaat. Daarnaast is de consumptie ervan volgens 74% van de respondenten goed mits het met mate gebeurt. Fabels zijn soms lastig van de feiten te onderscheiden. 

Daarom heeft Fruit Juice Matters de Fruit Juice Fact Checker gelanceerd. Met deze online tool kunnen zorgprofessionals hun eigen kennis over het onderwerp testen en leren ze de feiten over vruchtensap. 

* EU-landen betrokken bij het onderzoek: Spanje, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, België, Oostenrijk, Ierland, Zweden, Denemarken en Finland. 

  1. Mozaffarian D et al. (2011) Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. N Engl J Med 364: 2392–2404. 
  2. Auerbach BJ et al. (2018) Association of 100% fruit juice consumption and 3-year weight change among postmenopausal women in the Women’s Health Initiative. Prev Med 109: 8-10. 
  3. Pereira MA & Fulgoni VL (2010) Consumption of 100% fruit juice and risk of obesity and metabolic syndrome 
  4. Celis-Morales C et al. (2017) Correlates of overall and central obesity in adults from seven European countries: findings from the Food4Me Study. Eur J Clin Nutr. Available here
  5. Crowe-White K et al. (2016) Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children: an evidence-based review. Crit Rev Food Sci Nutr 56: 871–884. 
  6. Auerbach BJ et al. (2017) Fruit juice and change in BMI: a meta-analysis. Pediatrics 139: pii e20162454.