Over Fruit Juice Matters

Met Fruit Juice Matters wil de AIJN, brancheorganisatie voor de Europese vruchtensappensector, heldere informatie over vruchtensap geven op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van vruchtensap en de gezondheidsvoordelen, is het belangrijk te kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die ernaar zijn gedaan. Veel hiervan wordt verkeerd geïnterpreteerd of buiten beschouwing gelaten tijdens discussies. 

Dit heeft geleid tot verwarring onder gezondheidsprofessionals en vruchtensapdrinkers. Met Fruit Juice Matters wil de AIJN, brancheorganisatie voor de Europese vruchtensappensector, heldere informatie over vruchtensap geven op basis van wetenschappelijk onderzoek. AIJN steunt telers, verpakkers en de rest van de vruchtensappenbranche: samen brengen we wetenschappelijke feiten naar buiten over hoe vruchtensap een aanvulling kan zijn op een gezond voedingspatroon. 

We steunen of promoten geen specifieke merken of producten; onze rol is om wetenschappelijk bewijs te leveren waaruit blijkt hoe vruchtensap, met de vitamines en mineralen die het bevat, kan bijdragen aan een gezond voedingspatroon. 

Wat doen we? 

Fruit Juice Matters is een Europees initiatief dat in 14 landen is opgezet om op wetenschap gebaseerde feiten over vruchtensap te delen. We willen informatie delen over de voordelen van vruchtensap – mits met mate geconsumeerd – als onderdeel van een gezond voedingspatroon. Onze inspanningen zijn onder meer het delen van wetenschappelijke feiten aan zorgprofessionals (zoals literatuursamenvattingen, factsheets en tabellen met voedingsstoffen), het delen van informatie op sectorconferenties en het evenwichtig informeren van de media. Elk land in het initiatief heeft zijn eigen Fruit Juice Matters-website in de eigen taal. Hier zijn de lokale informatie en activiteiten te vinden. 

Hoe kunt u meedoen? 

Hoe past vruchtensap in uw leven? Bent u iemand die veel kennis van voeding heeft, wetenschapper, onderzoeker, voedingsdeskundige of diëtist? Bent u producent of consument? We horen graag van u! Neem contact met ons op via onze contactpagina om te kijken hoe u kunt bijdragen aan het initiatief op Europees of landelijk niveau.